Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

» Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές, Ατομικών Επιχειρήσεων

» Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις και εκκαθαρίσεις Εταιρειών

» Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων όλων των κατηγοριών του Κ.Β.Σ. (Α” – Β” – Γ”) κάθε μορφής Εταιρείας (Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ατομικές Επιχειρήσεις).

» Παροχή συμβουλών σε φοροτεχνικά θέματα.

» Θεώρηση Βιβλίων και στοιχείων

» Λήψη Ασφαλιστικής και φορολογικής Ενημερότητας

» Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών της επιχείρησής σας προς την Εφορία, το Ι.Κ.Α., τον Ο.Α.Ε.Δ. τα Επιμελητήρια και την Επιθεώρηση Εργασίας.

» Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Φ.Π.Α., Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Φ.Μ.Υ. (Προσωρινών και Οριστικών) , Φόρου αμοιβών τρίτων και Ελευθέρων Επαγγελματιών, Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ)

» Σύνταξη & Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ι.Κ.Α. Α.Π.Δ..

» Παροχή υπηρεσιών σε Εργατικά & Ασφαλιστικά θέματα (Μισθοδοσία Προσωπικού).

» Ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων νέων θέσεων εργασίας και νέων ελευθέρων επαγγελματιών μέσω Ο.Α.Ε.Δ.

» Συγκεντρωτικές καταστάσεις (Πελατών – Προμηθευτών).

» Διεκπεραίωση των διαδικασιών για την χορήγηση πιστοποιητικών ηλεκτροδότησης από την Εφορία για Οικοδομικές Επιχειρήσεις.
» Ένταξη επενδύσεων σε Αναπτυξιακό Νόμο, ΠΕΠ, LEADER+ κλπ

Ευρωοικονομική

Αγρίνιο  

Τ.26410 54800 F.2641054881

Μεσολόγγι  

Τ.26310 26011 F.2631055130

Πάτρα  

Τ.2610 620954 F.2610620954

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα – Σάββατο: 8:30 π.μ. με 21:00 μ.μ. Κυριακή: κλειστά

Google Map

Login Form