Λογιστικές υπηρεσίες για ιδιώτες

ΙΔΙΩΤΕΣ

» Σύνταξη & Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά.

» Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια και υπευθυνότητα.

» Χορήγηση πιστοποιητικών ηλεκτροδότησης από την Εφορία.

 

ΝΠΔΔ

 

»  Σύνταξη Ισολογισμών και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων

 

»  Σύναξη τεχνικοοικονομικών μελετών

 

Ευρωοικονομική

Αγρίνιο  

Τ.26410 54800 F.2641054881

Μεσολόγγι  

Τ.26310 26011 F.2631055130

Πάτρα  

Τ.2610 620954 F.2610620954

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα – Σάββατο: 8:30 π.μ. με 21:00 μ.μ. Κυριακή: κλειστά

Google Map

Login Form